Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 5

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

MODULE 5:“Filosofie en fundamentele pedagogiek: autonomie, authenticiteit en de school”

Docent: Prof Stefaan Cuypers

Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs

Situering:

Opvoeding en onderwijs veronderstellen steeds een mensbeeld. Deze fundamentele, antropologische vooronderstelling wordt in deze cursus filosofisch geanalyseerd.


Doelen en inhoud

De cursisten sensibiliseren voor de manier waarop ze in hun opvoedings- en onderwijspraktijk in de school beantwoorden aan de autonomie en authenticiteit van het kind en mede de identiteit en de levensbeschouwing van de opvoedelingen bepalen.

De competentie verwerven om – via de inzichten in wat het betekent een kind en een leerling te zijn, en de filosofische analyse van de autonomie en authenticiteit van het kind – deze betekenis en opvoedingsdoelen te implementeren in de eigen opvoedings- en onderwijspraktijk in de school.


De cursus is een tweeluik:

A.; autonomie en authenticiteit als opvoedingsdoelen

B. filosofische analyse van onderwijs en de school


Data van de lessen:    05/12/2020; 12/12/2020; 16/01/2021; 23/01/2021; 30/01/2021; 06/02/2021



6


€ 90


€ 150